fbpx

და­ვით ქევ­ხიშ­ვი­ლი ლერი ხაბე­ლოვს უპი­რის­პირ­დე­ბა

და­ვით ქევ­ხიშ­ვი­ლი ლერი ხა­ბე­ლოვს უპი­რის­პირ­დე­ბა. 10 აგ­ვის­ტოს სა­ქარ­თვე­ლოს ოლიმ­პი­ურ კო­მი­ტეტ­ში გა­ი­მარ­თა გამ­გე­ო­ბის სხდო­მა, რო­მელ­მაც კო­მი­ტე­ტის საპ­რე­ზი­დენ­ტო…