fbpx

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამსახური აქტიურად განაგრძობს მწვანე ზოლის მოწესრიგების სამუშაოებს

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური
საგაზაფხულო სამუშაოების ფარგლებში აქტიურად ახორციელებს
სხვადასხვა ღონისძიებებს.

სამსახურის თანამშრომლები ყოველდღიურ რეჟიმში
ახორციელებენ მწვანე ზოლის მოწესრიგების სამუშაოებს, ასევე
სკვერებში მიმდინარეობს მაღალი ბალახის თიბვა და ტერიტორიის
გაწმენდა.

გაუზიარე!

Shares

კომენტარის დატოვება